Bohové Olympu

Rhodos

V řecké mytologii je Rhodos synem Afrodite (bohyně lásky) a Herma (posel bohů). Jeho sourozenci se jmenovali Hermaphroditus, Peithó a Eunomia. Jiné zdroje uvádějí také Tyché a Priapose. A další mluví i o Erótovi.

Dle Pindara Rhodos ztělesňuje ostrov, který se vynořil z moře a je spjat s bájí o Diovi a Héliovi.

Báje se odehrává po vítězství Dia nad titány, kdy nastalo dělení Země mezi Olympské bohy. Tohoto dělení se nezúčastnil Hélios (bůh slunce), protože v té chvíli putoval se svým slunečním vozem po obloze. Po návratu se u Dia dožadoval přerozdělení, ale nebylo mu vyhověno, protože by to ostatní bohy rozčílilo. Hélios tedy všechny požádal, ať mu připadne země, která se sama vynoří z moře. Bohové souhlasili a z moře se vynořil ostrov Rhodos. Hélios jej ozářil svým jasem a proměnil jej v nejkrásnější a nejslunnější ostrov.