Řecké báje a pověsti

Založení Théb

Zeus se zamiloval do Europy (dcera krále Agénora) a rozhodl se ji unést. Proměnil se proto v bílého býka a Europu odvedl na nový kontinent, který se jmenuje po ní. Král Agénor poslal po Europě pátrat jejího bratra Kadma... a zde začíná příběh o založení města Théby.

Pátrání zavedlo Kadma do věštírny v Delfách. Zde dostal od Pýthie radu: "Nepátrej po ztracené sestře a nevracej se do vlasti. Na osamělé louce najdeš jalovici, která ještě nenesla jha. Jdi za ní a tam, kde si odpočine, postav město a nazvi je Théby." Kadmos radu vyslyšel, ale po nalezení krávy jeho družinu zabil drak. Kadmos se pomstil a draka zabil. Na radu Athény zasel drakovy zuby do země a z té poté vyrostlo mnoho bojovníků, kteří se mezi sebou začali bít. Po konci těchto soubojů jich zbylo pět, se kterými následně Kadmos založil Théby.