Řecké svátky a tradice

Křtiny v Řecku

Den křtin je jeden z nejvýznamnějších dnů pro řecké pravoslavné věřící. Obvykle se konají rok po narození dítěte, které do té doby nemá křestní jméno.

Dítě je zabaleno do bílé osušky a poté, co farář požehná vodu a přidá do ní olivový olej přinesený kmotrem, začne obřad. Dítě je třikrát ponořeno do požehnané vody a přitom je opakováno jeho vybrané jméno. Po obřadu je dítě oděno do bílého oblečení a farář mu na krk pověsí zlatý řetízek s křížkem a podstoupí první svaté přijímání. Kmotr přeje rodičům "na sas zísi" (dlouhý život vašemu dítěti). Následuje oslava v domě rodičů nebo restauraci.

Kmotr dítěte je moc důležitý v jeho životě. Podílí se na výchově a financování nejen vzdělání.