Řečtí bohové - ostatní

Eurótás

V řecké mytologii je Eurótás říční bůh. Zároveň je zosobněním stejnojmenné řeky, která protéká Spartou a vlévá se do Lakónské zátoky.

Eurótás byl otcem Sparty, kterou si vzal za manželku král Lakedaimón. Když král zakládal hlavní město svého území (které mu dal Eurótás), tak je pojmenoval podle své manželky Sparty.

Dalšími potomky Eurótáa byly Tiasa (nymfa, dle které byla pojmenovaná říčka - dnes se říčka jmenuje Magulitsas), Kleochareie (najáda), Pitana (najáda) a Mekionika (najáda řeky Kéfissos a matka argonauta Euféma).