Řečtí bohové - ostatní

Eurybia

V řecké mytologii je Eurybia dcerou boha mořských hlubin Ponta. Jejím manželem se stal titán Kríos.

S Krósem měli tři děti, jimiž byli Asterios (otec hvězd a větrů), Pallás a Persés.