Řečtí bohové - ostatní

Hypnos

Somnus

V řecké mytologii zosobňuje Hypnos boha spánku a spánek samotný. Byl synem Nykty (bohyně noci) a Thanata (bůh smrti). Jiné zdroje uvádějí, že Thanatos byl jeho bratr a jeho otcem byl Tartaros, či Erebos.

Hypnos každý den uspával všechny živé tvory, aby je zbavil trápení a starostí. Jeho moc byla tak silná, že dokonce dvakrát uspal samotného Dia. Poprvé tak učinil, když Héra chtěla zničit Hérakla, a podruhé, když Poseidón pomáhal v trojské válce Achajcům. Héra Hypnose odměnila tím, že dostal za manželku Pásitheu (Charitka).

Hypnos měl tři syny. První se jmenoval Morfeus (ve snu na sebe uměl vzít podobu i hlas kteréhokoliv člověka), druhý Fobétór či Ikelos (ve snech se objevoval ve zvířecí podobě) a třetím byl Fantasos (ve snech se dokázal proměnit ve fantastické neživé věci).

Do moderního jazyka se přenesl výraz hypnóza, což je stav podobný spánku nebo zasnění, v němž uspaný člověk částečně podléhá cizímu vlivu.