Řečtí bohové - ostatní

Himeros

Himerus

V řecké mytologii je Hímeros synem krále Lakedaimóna a Sparty (dcera říčního boha Eurótáse). Měl několik sourozenců, kterými byli Amyklás, Eurydika, Asiné a Kléodiké.

Bohyně Afrodíté měla na Hímera tak velký vliv, že v něm probudila milostnou touhu. Při této touze Hímeros nevědomky zhřešil se svojí sestrou Kleodiké. Když si svůj čin uvědomil, skočil do řeky a v té se utopil.