Řečtí bohové - ostatní

Kallirhoé

Callirhoe

V řecké mytologii je jako Kallirhoé uváděno hned několik postav. Podle nejznámějšího výkladu byla Kallirhoé dcerou titána Ókeana.

Kallirhoé měla za manžela obra Chrýsáóra, který se zrodil z těla mrtvé Medúsy. Spolu zplodili Echindu (napůl žena a napůl had) a obra Géryona (měl tři těla). Géryona později zabil Héraklés při plnění svých úkolů.

Kallirhoé ale mohla být také dcerou říčního boha Achelóa, nebo dcerou říčního boha Skamandra.