Řečtí bohové - ostatní

Kétó

V řecké mytologii je Kétó bohyně moří. Byla dcerou Ponta (bůh mořských hlubin) a Gaie (bohyně země).

Kétó zosobňovala všechny hrůzy a děsy na moři i v jeho hlubinách. Dle tohoto popisu i vypadala, a byla tudíž stará a ošklivá. Za muže si vzala svého bratra Forkýse (strážce moře a hlídač všech mořských příšer).

Spolu měli několik potomků a to: tři Graie (Enýó, Pefrédó a Deinó), tři Gorgony (Sthenó, Euryalé a Medúsa), draka Ládóna (stohlavý strážce zlatých jablek v zahradě Hesperidek), nymfu Thoósu (matka Kyklópa Polyféma) a mořskou příšeru Skyllu.