Řečtí bohové - ostatní

Létó

Lato, Latona

V řecké mytologii je Létó bohyně plodnosti. Jejími rodiči byli titáni Koia a Foibé a měla jednoho sourozence, sestru Asterii. Miloval ji Zeus, ale tato láska ji přinesla mnoho starostí.

Diova manželka Héra požádala o pomoc bohyni země Gaiu, aby zajistila, že Létó nenajde na zemi žádné místo, kde by mohla porodit své děti. Ani to však Héře nestačilo a poslala za Létó hada Pýthóna, aby ji zabil. Létó se podařilo zachránit na ostrově Délos, který byl odtržený od země, a proto zde Gaia neměla žádnou moc. Jakmile Létó vstoupila na ostrov, z moře vystoupily skály a zastavily Pýthóna. Vládce moří Poseidón poté ostrov zakotvil k mořskému dnu.

Ještě naposledy se Héra pokusila zabránit porodu a to tak, že tento porod zatajila bohyni šťastných porodů (Eileithýia). Na pomoc ale Létó přispěchala bohyně Iris, která Eileithýii o porodu řekla. Létó posléze porodila boha slunce a světla Apollóna a bohyni lovu Artemis.

Niobé byla manželkou thébského krále Amfíona a povyšovala se nad Létó, že zatímco ona porodila sedm synů a sedm dcer, Létó porodila děti jen dvě. Její pýchu ale krutě potrestali Apollón i Artemis (Apollón svými šípy zabil všechny syny Niobé a Artemis zabila šest ze sedmi dcer, opět šípy). Následně Niobé i její poslední dcera zkameněly. Amfíón se chtěl pomstít, a tak spolu se svým bratrem Zéthem napadli Apollónovu svatyni v Delfách. Zaplatili ale za to vlastními životy, Apollón je zastřelil šípy.