Řečtí bohové - ostatní

Métis

Mens

V řecké mytologii je Métis bohyní rozumu, která byla dcerou titánů Okeana a Téthys. Měla tisíce sourozenců, mezi nimž byli například Styx, Klymené, Kirké, Eurynomé či Týché.

Když chtěl Zeus svrhnout Krona, tak se přišel poradit za Métis. Ta mu řekla, aby se stal Kronovým číšníkem a poté smíchal medový nápoj s dávidlem a dal jej Kronovi. Zeus udělal vše, jak měl, a poté Kronos zvrátil všechny Diovy bratry a sestry (Poseidón, Hádés, Héra, Démétér a Hestiá).

Zeus poté zatoužil po Métis, která se mu snažila uniknout, ale nepodařilo se jí to a s Diem otěhotněla. Byla ale vyřknuta věštba, že jako první se jim sice narodí moudrá dcera, pokud však bude mít Métis další dítě, tak to bude syn, který svrhne Dia stejně, jako on svrhl Krona. Zeus tedy Métis spolkl, aby věštbě zabránil.

Po čase Dia bolela hlava a na pomoc mu přispěchal bůh Hermés. Ten nechal přinést klín a palici. Jimi udělali do Diovy lebky skulinu, z které vyskočila Athéna (dcera Dia a Métis). Athéna se později stala bohyní války a moudrosti a také poradkyní Dia.