Řečtí bohové - ostatní

Morfeus

Morpheus

V řecké mytologii je Morfeus je bůh snů. Byl synem boha spánku Hypna a jeho manželky Pásithey. Jiné zdroje uvádějí, že jeho matkou byla bohyně noci Nyx. Jeho bratři se jmenují Fobétór (či Ikelos) a Fantasos.

Poté, co Hypnos uspí člověka, tak se mu ve snech začnou zjevovat bratři Morfeus (uměl na sebe vzít podobu jakéhokoliv člověka), Fobétór (zjevoval se ve zvířecí podobě) či Fantasos (objevoval se jako fantaskní neživé věci).