Řečtí bohové - ostatní

Nefelé

Nubes

V řecké mytologii představuje Nefelé bohyni oblaků a je také matkou všech kentaurů.

Bohyni Nefelé stvořil Zeus, aby usvědčil Ixíóna z toho, že se mu snaží svést jeho manželku Héru. Nefelé tedy vytvořil z oblaků do podoby Héry a když se s ní opilý Ixíón pomiloval, tak se narodil první Kentauros, otec kentaurů. Zeus zároveň získal důkaz o Ixíónově vině a tvrdě jej za to potrestal.

Nefelé se následně stala manželkou orchomenského krále Athamanta a měli spolu dvě děti (Frixa a Hellé). Athamás se ale časem zamiloval do Ínó, se kterou se i zasnoubil, a Nefelé vyhnal. Ínó se poté rozhodla Frixa a Hellé obětovat a dokázala do toho zmanipulovat i samotného krále. Těsně před obřadem ale děti zachránila Nefelé. Na pomoc jim poslala zlatého berana, kterému nasedly na hřbet a zmizely v dálce.

Bohužel Hellé se nad mořem neudržela, spadla a utonula. Toto místo bylo na její počest pojmenováno Helléspontos, tedy dnešní Dardanely. Frixos se úspěšně dostal až do Kolchidy, kde jej zachránil král Aiétés. Tomu na oplátku Frixos daroval zlaté rouno, které poté střežil. Pro toto rouno se časem vypravili Argonauti.