Řečtí bohové - ostatní

Seléné

Seléna, Fébé, Méné

V řecké mytologii je Seléné bohyně měsíce. Je dcerou titánky Thei a titána Hyperiona a její sourozenci se jmenují Hélios (bůh slunce) a Éós (bohyně ranních červánků).

Seléné milovala pastýře Endymióna, kterého Zeus odsoudil k věčnému spánku, ale také k nesmírné kráse. Seléné se jej snažila každou noc probudit, ale nkdy se jí to nepodařilo. I proto je prý její světlo tak smutné. Jiný zdroj uvádí, že s Endymiónem měli spolu padesát dcer.

Další legenda tvrdí, že jí Pan (bůh lesů, pastvin a stád) zlákal do lesa (v podobě bílého berana) a za její lásku jí dal rouno, které vyzařuje bělostné světlo.