Řečtí bohové - ostatní

Styx

V řecké mytologii je Styx dcerou titána Ókeana a titánky Téthys. Je bohyní a zosobněním řeky Styx. Mezi svými sestrami (tři tisíce sester - řek) zastávala zvláštní postavení - byla nejmladší, zároveň však byla považována za nejvznešenější.

Se svým manželem Pallásem měla čtyři potomky a to: Níké (Vítězství), Kratos (Síla), Biá (Násilí) a Zélos (Úsilí a Snaha).

Když Zeus povstal proti Kronovi, postavila se Styx na stranu Dia. Na pomoc povolala i své syny, jejichž vlastnosti (Moc, Síla, Ctižádost a Vítězství) dopomohly k vítězství Dia. Zeus je poté vzal na Olymp.

Bohyně Styx také zosobňuje tajemnou řeku Styx, která obtéká kolem říše mrtvých a tvoří západní hranici Tartaru (propasti zatracených). Styx představovala hrůzné místo, zároveň však magické a posvátné. Ty největší a nejdůležitější přísahy se odvolávaly právě na ni. Takové přísahy byly poté neodvolatelné a jejich porušení se přísně trestalo, což na vlastní kůži zakusili nejen lidé, ale i bohové. Na pozoru musejí být také mrtví - nemají-li minci pro převozníka Cháróna, zůstanou navždy bloudit v podsvětí.

Do řeky Styx se vlévají další řeky Acherón, Flegethón (Pyriflegethón), Kókytos, Aornis a Léthé.