Řečtí bohové - ostatní

Thanatos

Thanata, Mors

V řecké mytologii představuje Thanatos boha smrti a smrt samotnou. Byl synem Nykty (bohyně noci) a Tartara. Jiné zdroje uvádějí, že byl jeho otcem Erebos. Jeho bratr se jmenoval Hypnos (bůh spánku).

Jakmile měl nějaký smrtelník zemřít, tak přišel Thanatos a odnesl jej do podsvětí. Tam předal smrtelníka Hádovi.

Jen dva lidé dokázali Thanata obelstít. Prvním byl Hérakles, který se ukryl za hrobku, kde měla být pohřbena Alkéstis. Jakmile Thanatos přišel, Hérakles s ním začal bojovat. A poté co jej přemohl, si na něm vynutil, aby vrátil Alkéstis život. Druhým byl Sísyfos, který dokonce na přechodnou dobu osvobodil lidstvo od smrti (jiné zdroje tvrdí, že Sísyfos obelstil až Háda).