Řečtí bohové - stvořitelé

Nyx

Nykty, Núx, Nox

V řecké mytologii je Nyx bohyně noci.

Hésiodova báseň Theogoniá („O původu bohů“ nebo také „Zrození bohů“) popisuje vznik Nykty takto: „Nejdříve ze všeho tedy byl Chaos, ale pak Země, širokoprsá, to na věky bezpečné pro všecky sídlo, pro nesmrtelné, jež temeno sněžného Olympu hostí; v útrobách země širokých drah pak mrákotný Tartar a pak Erós, jenž z věčných bohů je nejspanilejší, údy oprošťuje a veškerých bohů i lidí mysl v prsou si podmaňuje i rozšafný rozum. Z Chaosu černá Noc a Erebos počátek vzali;z Noci se zase narodil Aithér a Den, které v lásce z objetí Erebu počala matka a přivedla na svět...“

Nejprve byl tedy Chaos (propast, nestrukturovaná bezednost, protiklad a předchůdce kosmu). Pak se rodí Země (Gaia) a v ní Podsvětní propast (Tartar), a pak Láska (Erós). Dále se z Chaosu rodí Temnota (Erebos) a Noc (Nyx).

S temnotou (Erebos) zplodila Nykta Aithera (Světlo) a Hémeru (Den). Nykta měla hodně dalších dětí s různými otci (Zeus, Erebos, Uranos, Tartar). Bytosti, které zplodila, jsou většinou spojeny se smrtí a jsou v říši temnot a hrůzy (Tartaros). Mezi známé potomky lze zařadit: Nemesis (bohyně odplaty), Cháron (převozník mrtvých do podsvětí), Hypnos (bůh spánku a spánek samotný), Apaté (bohyně klamu a sám klam), Thanatos (bůh smrti) atd...

Skloňování jména Nyx:
1.pád - Nyx
2.pád - Nykty
3.pád - Nyktě
4.pád - Nyktu
5.pád - Nyx
6.pád - Nyktě
7.pád - Nyx