Řečtí bohové - stvořitelé

Ofión

Ofioneus, Ophioneus

V řecké mytologii je Ofión (také jinak Ophioneus) bůh, který vládl světu společně s Eurynomé (dcera Okenaose). Poté je oba dva svrhli Kronos a Rhea do Tartaru.

Ofión znamená v překladu "had". První doložená zmínka o něm pochází z Heptamychie, jejímž autorem byl Ferekýda ze Syru. Dle pelasgického mýtu o stvoření světa se všichni Pelasgové zrodili ze zubů Ofióna.