Řečtí filozofové

Aenesidemus

Ainesidémos

Aenesidemus byl řecký filosof, představitel mladší pyrrhónské skepse. Narodil se v Knóssu na Krétě a žil zhruba v 1. století př. n. l.

Původně byl Aenesidemus členem platónské Akademie a to v období, kdy v ní převládal skepticismus. Po nástupu jiných směrů se rozhodl akademii opustit a založil si vlastní školu, která si dala do názvu jméno Pyrrhóna z Élidy.

Nejslavnější knihou Aenesidema byla Pyrrhôneoi logoi (Pyrrhónské rozpravy v osmi knihách). V ní Aenesidemus definoval pojem epoché i deset důvodů, proč je epoché nevyhnutelné - tzv. deset tropů, které by měly pomoci v úsudku v jakékoli situaci.

Připisuje se mu vznik základní myšlenky skepticismu, a to "panti logo logos antikeitai" (neboli "Ke každému argumentu lze přiřadit protiargument se zcela stejnou vahou.").

Mezi žáky jeho pyrrhónské školy patřili: Antiochos z Askalonu, Menodoton z Nikomédie, Theodas, Hérodotos, Agrippa a další. Všichni zmínění jsou empiričtí lékaři, kteří se při léčení nemoci vždy zaměřovali na symptomy.