Řečtí filozofové

Akúsilaos

Akúsilaos byl řecký filosof, logograf a historik. U jeho jména se někdy uvádí přídomek "z Argu" podle města na Peloponésu.

Akúsilaos žil kolem roku 500 př. n. l. a je počítán k Sedmi mudrcům. Po Hekataiovi byl prvním Řekem, který nepsal svá díla ve verších, nýbrž v próze.

Akúsilaos měl napsat tři knihy s názvem Genealogiai, které pojednávaly o genealogii bohů, hrdinů a lidí. V těchto knihách složil ucelený systém. Zajímavé je, že to byl on, kdo tvrdil, že Úranos ze strachu, že by ho mohli sesadit jeho synové (Hekatoncheirové - storucí obři), tak je uvrhl do hlubin Tartaru.

Mezi zprostředkovatele jeho názorů patřili Apollodóros z Athén, Kléméns Alexandrijský, epikurejec Filodemos z Gadary či Damaskios.