Řečtí filozofové

Bias z Priény

Bias z Priény byl řecký filosof, právník a soudce, který se narodil v roce 620 př. n. l. v Priéně a zemřel v roce 550 př. n. l. Je řazen mezi sedm mudrců archaického Řecka, přičemž Satyros z Kallátidy jej dokonce považoval za nejvýznamnějšího z nich.

Když Bias z Priény působil jako soudce, jeho "priénskou spravedlnost" považoval Hippónax z Efezu za vzorovou pro celé Řecko. Bias byl i rádcem. Pro rady k němu chodil i sardský samovládce Kroisos. Ten prý díky němu uzavřel mír s řeckými městy na maloasijském pobřeží.

Bias po sobě nezanechal žádné písemné památky. Ví se však mnoho o jeho názorech. Byl velmi skeptický, kdy například prohlásil, že většina lidí je špatná. Byl také představitelem myslitele s důrazem na zbožnost, zdrženlivost, dobré mravy apod. Byl také velmi dobrotivý. Například vykoupil zajaté dívky (z Messiny) z otroctví. Ty posléze vychoval společně se svými dcerami a poté je i s věnem poslal zpět k rodičům.

Když Priénu napadli Peršané, všichni obyvatelé prchali a snažili se odnést co nejvíce cenností. Jen Bias nenesl nic, protože prý vše důležité, co má, nosí s sebou. Za důležité považoval vědomosti.