Řečtí filozofové

Bión z Borysthenu

Bíōn Borysthenítēs

Bión z Borysthenu byl řecký filosof, řečník a spisovatel, který se narodil v roce 325 př. n. l. v Borysthenu (na severním pobřeží Černého moře) a zemřel v roce 255 př. n. l. Byl představitelem hédonického kynismu.

Bión z Borysthenu byl synem prodejce ryb a jeho otec si vzal za manželku ženu z nevěstince. Když se jednou jeho otec dopustil celního podvodu, byla celá rodina prodána do otroctví. Bióna si poté koupil jakýsi řečník, který si jej oblíbil natolik, že mu po své smrti odkázal celý svůj majetek. Po této události se Bión odstěhoval do Athén a oddal se filosofii.

Ve filosofii se vzdělával a poslouchal Theodóra z Kyrény a Theofrasta. Díky Theodórovi měl kritický vztah k náboženské víře. Z kynismu si převzal kritický poměr k tradiční etice. Z kyrénské školy vzal za vlastní hédonismus. Bión tedy nebyl představitelem některé filosofické školy, ale spíše vzdělaným literátem.

Bión z Borysthenu je považován za zakladatele diatribní literatury. To znamená, že jeho díla pojednávají populárním způsobem o různých stránkách praktické etiky. Využíval i sarkastických vtipů, střídání vážného a humorného tónu. Při přednáškách dokonce mnohdy rozesmál i své posluchače. Je považován za předchůdce Lúkianova.

Po odchodu z Athén hodně cestoval a vyučoval filosofii. Nějaký čas žil na dvoře makedonského krále Antigona Gonaty.

Na sklonku života žil Bión v Chalkidě. Když zde onemocněl, tak mu král Antigos poslal dva služebníky, aby o něj pečovali.