Řečtí filozofové

Dionýsios Alexandrijský

Svatý Dionýsios Alexandrijský (či Veliký) byl řecký filosof, teolog a alexandrijský biskup, který se narodil v roce 190 n. l. a zemřel v roce 264 n. l. v Alexandrii. Jeho učitelem byl Órigenés. On sám byl významným teologem Alexandrijské školy.

Když Órigenés opustil Alexandrii, tak jej ve vedení školy nahradil Héraklas a toho poté Dionýsios. Obdobně to bylo i s pozicí biskupa. Po smrti Démetria nastoupil Héraklas a po jeho smrti (roku 248) Dionýsios.

Dionýsios se dostal ke křesťanství sám skrze četbu textů a hledání pravdy.

Dionýsios několikrát uprchl z Alexandrie. Poprvé k tomu došlo z důvodu pronásledování křesťanů císařem Deciem. Dále byl vyhnán do Lybie císařem Valerianem. Ve vyhnanství pobýval i v egyptském městě Meriotis.

Dionýsios napsal několik děl, v kterých potírá epikurejský materialismus založený na Démokritově atomismu. A také dokazuje křesťanské učení o stvoření. V jiném díle popírá, že by apoštol Jan byl autorem knihy Zjevení.

Zastával názor, že jakékoli utrpení je lepší než rozdělení církve. A tak byl pro opětovné přijmutí těch, kteří se od víry odvrátili skrze mučení a pronásledování. Toto napsal v listu adresovanému Novaciánovi, který dané osoby nechtěl opět přijmout (na rozdíl od papeže a Dionýsia). Obdobnému tématu se věnuje i "List Fabiovi".

Svatý Dionýsios Alexandrijský byl zapsán do římského seznamu svatých. Jeho památku uctívá římskokatolická církev 17. listopadu.