Řečtí filozofové

Díon z Prúsy

Dión Zlatoústý, Dión Cocceianus

Díon z Prúsy byl řecký filosof, řečník, spisovatel a historik. Narodil se v roce 40 n. l. v Prúse (nyní Bursa v Turecku) a zemřel v roce 120 n. l. Působil na území Římské říše v 1. století.

V mládí jej jeho otec Pasikratés vedl ke vzdělání. Znalostí Díon později využil a vykonával významné úřady. Až poté se oddal studiu filosofie. V ní se neomezoval na určitou filosofickou oblast nebo školu. Ani sám neměl motivaci vytvářet nějakou novou teorii. Jeho cílem byla aplikace filosofické nauky pro potřeby praktického života. A to s důrazem na aplikaci pro správu věcí veřejných.

Ze všech filosofických škol jej nejvíce ovlivnil stoicismus a také střední platonismus.

Napsal mnoho filosofických a historických prací.