Řečtí filozofové

Epimenidés

Epimenidés z Knóssu

Epimenidés byl řecký stoický filosof, spisovatel, věštec a básník, který se narodil na přelomu 7. a 6. století př. n. l. v Knóssu a zemřel v 6. století př. n. l. Jedná se o polomýtickou osobu a bývá řazen mezi sedm mudrců.

Epimenidéa proslavil stoupenec megarské školy Eubúlides z Mílétu. Udělal z něj hrdinu svého známého logického paradoxu „Kréťan Epimenidés řekl, že všichni Kréťané jsou lháři".

Epimenidés byl prý přítelem Solóna. V letech 596 – 593 př. n. l. měl rituálně očistil Athény od moru. Ač i toto je rozporuplné, protože Platón uvádí, že Epimenidés zavítal do Athén o celé století později.

Údajně se Epimenidés dožil 157 let, a to proto, že v mládí zašel do jeskyně kdesi na Krétě. V ní usnul a probudil se o 57 let později, aniž by jakkoliv zestárl.