Řečtí filozofové

Eubúlidés z Milétu

Eubúlidés z Milétu byl řecký filosof, který se narodil v 4. století př. n. l. v Milétu (pobřeží nynějšího Turecka) a zemřel v 4. století př. n. l. Je mu připisována formulace sedmi proslulých logických paradoxů.

O životě Eubúlida není známo takřka nic. Byl patrně žákem Eukleida z Megary a patřil k členům megarské filozofické školy. Sám měl posléze několik žáků a to například Eufanta z Olynthu, Alexina z Élidy či Apollónia Krona. Mezi jeho posluchače patřil i slavný řečník Démosthenés.

Eubúlidés z Milétu napsal spis proti Aristotelovi, který se týkal zásadních logických otázek.

Nejvíce je však známý jako autor sedmi proslulých logických paradoxů.

1) Lhář - Když lžu a říkám, že lžu, lžu, nebo mluvím pravdu?

2) Skrytý paradox identity - Táži se někoho: „Znáš svého otce?" Odpovídá „ano". Táži se dále: „A ukážu-li ti teď někoho, kdo je skryt za oponou, znáš ho?" „Ne." – „Ale onen muž, schovaný za oponou, je tvůj otec. Tedy svého otce neznáš.

3) Paradox identity - Élektra - O té známé Élektře, dceři Agamemnónově, která totéž ví a neví; neboť když vedle ní stojí Orestés, kterého ještě nezná, ví sice, že Orestés je její bratr, neví však, že muž vedle ní je Orestés.

4) Zahalený paradox identity - Znáš toho, kdo se blíží a je zahalený? – Ne. – (Pak odhalují závoj.) Tak co? Znáš toho člověka? – Znám. – Tedy téhož člověka znáš i neznáš.

5) Paradox o kvantitě - Hromada - Myslíš si, že jediné zrnko písku je hromada? Není. Co řekneš o dvou zrnkách? Pokud nepřipustíš, že dvě zrnka jsou hromada, budu pokračovat v zadávání otázek ohledně zrn tří, čtyř, pěti, šesti, sedmi, osmi atd. Jestliže neřekneš s ohledem na jakékoli číslo, jako například o sto zrnech pšenice, že tvoří hromadu, ale poté, co se k němu přidá jedno zrno, řekneš, že nyní byla vytvořena hromada, následně se toto množství stává hromadou tím, že se k němu přidalo jedno zrno pšenice, a pokud bychom jedno zrno odebrali, hromada zanikne. Neznám nic horšího a více absurdního než to, že bytí a nebytí hromady je determinováno jedním zrnem obilí.

6) Paradox o kvantitě - Holohlavý - Ubereme-li jeden vlas, vzniká tak holohlavost? Ne. A ubereme-li další? Také ne. Pokračujeme dál, a když konečně uznáme, že odebráním určitého vlasu již holohlavost vznikla, pak vlastně doznáváme, že vlas, který jsme naposled ubrali, způsobil holohlavost.

7) Rohatý - Neztratil-li jsi něco, máš to. Rohy jsi neztratil, máš tedy rohy.