Řečtí filozofové

Pittakos z Mytilény

Pittakos z Lesbu, Pittakos ho Mytilēnaīos, Pittakos ho Lesbios

Pittakos z Mytilény byl řecký filosof, politik a voják. Narodil se v roce 645 př. n. l. (Mytilény na ostrově Lesbos) a zemřel v roce 570 př. n. l.

Pittakos z Mytilény patřil mezi sedm mudrců starověkého Řecka, kam jej zařadil Platón v dialogu Prótagoras.

Když se jeho rodné Mytilény zmocnil vlády tyran Melanchros, podporoval Pittakos vzpouru šlechty, při které byl tyran zavražděn.

V boji s Athéňany o osadu Sigeion v Tróadě (na severozápadě Malé Asie) se vyznamenal tím, že v souboji porazil Frýnona, což byl olympijský vítěz v pěstním zápase. Toho porazil tak, že přes něj nepozorovaně přehodil síť a poté jej usmrtil. Mytiléňané mu nabízeli mnoho darů, on však žádal jen o tolik půdy, kolik přehodil kopím.

V čele městského státu stál celých 10 let. Jeho odpůrci z řad aristokratů byli odesláni do vyhnanství a označovali jej za tyrana. Zajímavý byl jeho zákon, který ukládal dvojnásobný trest tomu, kdo se něčeho dopustil v opilosti. Své vlády se vzdal v roce 580 př. n. l. a žil pak ještě dalších 10 let.

Dochovala se řada jeho naučení a mravních rad:

  • Poznej vhodný čas!
  • Neříkej, co hodláš dělat, neboť při nezdaru dojdeš výsměchu!
  • Co máš za zlé bližnímu, nečiň sám!
  • Neurážej nešťastného, neboť tyto lidi stíhá boží hněv.
  • Vrať svěřené!
  • Spolehlivá je země, nespolehlivé moře.
  • Zisk je nenasytný.
  • Získej, co ti náleží!