Řečtí filozofové

Plútarchos

Plútarchos byl řecký filosof, spisovatel a historik. Narodil se v roce 46 n. l. (v Chaironeia) a zemřel v roce 127 n. l. (Delfy).

V mládí Plútarchos hodně cestoval (Řecko, Egypt, Malá Asie, Řím). Studoval také na mnoha místech (Athény, Korinth, Alexandrie). V 45 letech se vrátil do rodného města Chaironeia, v kterém zastával významné úřady a ve kterém následně i dožil. Dokonce zde založil pobočku platónské akademie.

Plútarchos získal i čestné občanství Athén a byl přítelem římských císařů Traiana a Hadriana.

Plútarchos napsal až 227 literárních prací, z kterých se do dnešních dní dochovalo 150. Jeho nejvýznamnějšími díly jsou životopisy slavných Řeků a Římanů. Jedná se o 22 dvojic životopisů významných řeckých a římských osobností, které navzájem porovnával a považoval je za vzorové osobnosti. Důraz kladl na jejich morální kvality. Z těchto životopisů čerpali i mnozí pozdější dramatici jako Corneille, Racine či William Shakespeare.

Dále napsal množství menších děl, která řešila morálku či etiku. Věnoval se i literatuře, přírodovědě, filozofii, matematice, náboženství a dalším oborům.