Řečtí filozofové

Strabón

Strabo

Strabón byl řecký filosof, historik a geograf. Narodil se v roce 64 př. n. l. (Amaseia v Pontu) a zemřel někdy v rozmezí let 19 - 24 n. l. Je známý především jako autor díla Geografika, což je nejrozsáhlejší dochované zeměpisné dílo antiky.

Strabón studoval v Římě u Xenarcha, ale později se přikláněl ke stoické filosofii. Zároveň tvrdil, že mezi geografy není nikdo, kdo by procestoval více zemí než on.

Jeho dílo Geografika je jediné antické geografické dílo, jehož text se dochoval až dodnes. Toto dílo má 17 svazků a mělo sloužit jako praktická příručka pro římské státníky, vojevůdce, provinciální úředníky i obchodníky. Dílo obsahuje i výklad o vývoji zemského povrchu, o rozměrech Země a mnoho dalšího. Celých 15 svazků obsahuje popisy jednotlivých zemí a oblastí.

Mezi nejlépe oceňované svazky patří Malá Asie, Egypt a Lybie, které autor psal na základě vlastních poznatků. Kvalita a hodnověrnost faktů v dalších svazích však velmi kolísá. Vyskytuje se v nich také mnoho faktických chyb, například to, že Irsko je označeno za nejsevernější obydlenou zemi nebo že Afrika má menší rozlohu než Evropa.

Základní myšlenky tohoto díla přebírá od Erastothena, Polybia z Megalopole a Poseidónia z Apameie. Právě Poseidónia označoval za nejučenějšího filozofa své doby.