Řečtí filozofové

Speusippos

Speusippos byl řecký filosof a matematik. Narodil se v roce 407 př. n. l. (Athény) a zemřel v roce 339 př. n. l. (Athény). Byl synovcem Platóna a po jeho smrti i druhým představeným platónské Akademie.

Učitelem Speusippa byl Isokratés, ale od něj přešel k Platónovi do jeho Akademie. Doprovázel jej i na jeho třetí cestě na Sicílii. Na smrtelné posteli ho Platón navrhl jako svého nástupce a škola to schválila. Akademii poté Speusippos vedl až do své smrti. Vedení po něm následně převzal Xenokratés.

Z díla Speusippa se zachoval jen zlomek spisu O pythagorejských číslech.

Speusippos rozlišoval "Jedno" jakožto počátek věcí, kdežto "Dobro" přichází později. Měl prý větší pochopení pro studium přírody, zejména rostlin a živočichů. Lze usuzovat, že se obrátil k empirickému zkoumání a pozorování a udělal tak krok od filosofie k vědě.