Řečtí filozofové

Timón z Fleiuntu

Timón z Fliúntu

Timón z Fleiuntu byl řecký filosof, který se hlásil ke skepticismu. Narodil se v roce 320 př. n. l. (Phlius na severovýchodě Peloponésu) a zemřel v roce 230 př. n. l. (Athény). Byl žákem Pyrrhóna z Élidy.

Timón z Fleiuntu byl v mládí velmi chudý a živil se jako profesionální tanečník a divadelník. Na svých cestách po antickém světě se dostal až ke studiu lékařství. Až po čtyřicátém roku života se usadil v Athénách a stal se z něj filosof a rétor. Byl velmi bohatým a váženým občanem. Jeho syn Xanthus byl známým lékařem.

Timónovy verše často citují doxografové Sotion a Sextus Empiricus. Po jeho smrti spolu s ním zaniká i celá jeho filosofická škola. V jeho názorech byla typická nedůvěra k autoritativně hlásaným pravdám a teoriím, které se neslučují s reálným životem.

Byl velmi plodným autorem, kdy vynikal jako dramatik. Napsal kolem třiceti komedií a šedesáti tragédií. Nejvýznamnější je rozsáhlá satirická báseň Silloi, psaná v hexametrech.