Řečtí filozofové

Timaios

Timaios z Lokridy

Timaios byl řecký filosof z pythagorejské školy. Narodil se v 5. století př. n. l. (Locri v Kalábrii).

Je však vysoce pravděpodobné, že se v případě Timaia jedná pouze o literární postavu ze dvou Platónových dialogů (Kritiás, Timaios).

Dle těchto dialogů měl být Timaios vznešený a bohatý občan řecké kolonie Lokroi Epizephyrioi (dnes město Locri v Kalábrii). Odtud se měl přestěhovat do Athén, kde měl vykonávat vysoké úřady. Měl být znalcem v oblasti přírodní filosofie a astronomie.

Naopak Cicero ale nezpochybňoval jeho existenci a psal, že Platón cestoval do Itálie, aby zde potkal právě Timaia a další členy pythagorejské školy.

Moderní věda se přiklání k tomu, že Timaios je fiktivní postavou, protože informace o něm jsou pouze z Platónových dialogů. Opačný názor ale konfrontuje tím, že Platón ve svých dialozích nechává vystupovat pouze historické postavy.