Řečtí hrdinové a postavy

Európa

Európa byla dcerou krále Agénóra a jeho manželky Télefassy a měla pět bratrů (jmenovali se Kadmos, Foiníx, Kilix, Fíneus a Thasos). V řecké mytologii je Európa známá tím, že byla tak krásná, že se do ní zamiloval sám Zeus.

Zeus věděl, že Európa často chodívá na pastviny královských stád. A tak se proměnil v krotkého bílého býčka s malými růžky. Jakmile jej Európa spatřila, podala mu trs trávy a začala jej hladit. Býček jí vybídl, aby si nasedla, čemuž neodolala. Posléze se přesunuli k moři a brouzdali se po okraji. V nestřežené chvíli ovšem býček vstoupil do moře. Európa marně volala o pomoc, až společně s býčkem dopluli k ostrovu Kréta. Na tomto ostrově se z býčka stal opět Zeus.

Európa a Zeus poté měli společně tři syny, kterými byli Mínós (krétský král), Sarpédón (král v Lykii) a Rhadamanthys (člen podsvětního soudního tribunálu). Posléze se Európa provdala za krétského krále Asteria.

Když se o únosu své dcery dozvěděl král Agénór, ihned vyslal její bratry, aby Európu našli a bez ní se domů nevraceli. Nakonec se nikdo nevrátil. Zajímavostí je, že při pátrání po Európě založil její bratr Kadmos město Théby.