Řečtí hrdinové a postavy

Kirké

Circe

V řecké mytologii představuje Kirké mocnou kouzelnici, která byla dcerou titánů Okeana a Téthys. Dle jiných zdrojů byla dcerou Hélia (bůh slunce) a jeho manželky Persy.

Kirké žila na vzdáleném ostrově jménem Aiaia. Poprvé na tomto ostrově přistáli Argonauté, kteří se vraceli se zlatým rounem. Druhou návštěvou byl Odysseus, vracející se z trojské války.

Mezi nejznámější kouzla Kirké patří:

1) proměna dívky Skylly v mořskou obludu
Mořský bůh Glaukos se zamiloval do Skylly. Tu ale děsil jeho vzhled a prchala před ním bez ohledu na to, že je synem boha. Glaukos požádal Kirké o čarovné byliny, které by Skyllin názor změnily. Kirké se místo toho sama nabídka Glaukosovi, ale on toužil jen po Skylle. Kirké se poté na oba rozhněvala, využila čarovné byliny a zamořila jimi zátoku. Do té vstoupila Skylla a ihned se začala měnit v obludu. Glaukos, který to viděl, zaplakal a utekl. Skylla se poté změnila v útes, kterému se lidé dodnes vyhýbají.

2) proměna Odysseových lodníků ve vepře
Poté, co připlula Odysseova loď k ostrovu Kirké, vydali se jeho muži na průzkum. Při své výpravě nalezli dům Kirké, která je pozvala dovnitř. Jediný Eurylochos ale tušil lest a zůstal venku. Ostatním mužům poté Kirké nabídla očarované jídlo a po něm se z těchto mužů stali vepři. Eurylochos běžel zpět na loď a vše řekl Odysseovi, který se ozbrojil a vyrazil do domu. Cestou jej zastavil bůh Hermés, který mu daroval kouzelnou bylinu, díky níž na něj nefungovala kouzla Kirké. Posléze se Odyssesus pustil do hodování a snažil se Kirké přesvědčit, aby zrušila své kouzlo. To se mu podařilo a se svými muži zůstal na ostrově celý rok. Při odchodu jim Kirké nebránila a naopak je poslala do podsvětí k věštci Teiresiovi, který jim řekl, co vše je čeká na dalších cestách a na co vše si mají dát pozor. Co jim neporadil Teires, to jim poradila Kirké. Po odplutí výpravy porodila Kirké Odysseova syna Télegona.

3) proměna krásného jinocha jménem Picus v datla
Picus se zamiloval do víly Kanenty, se kterou se oženil. Jednoho dne jej na lovu spatřila Kirké. Té se Picus velmi líbil a snažila se, aby jí její lásku opětoval. Její snaha však nebyla úspěšná, což jí rozzlobilo. Kirké proto nastražila loveckou kořist, kterou se vydal Picus se svojí družinou ulovit. Kirké jej oddělila od družiny a třemi doteky kouzelného proutku jej proměnila v datla. Jeho družinu poté proměnila v divoké šelmy. Kanéns se z žalu po Picovi rozplynula do lehkých vánků.