Řečtí hrdinové a postavy

Médeia

Medea, Mēdeia

V řecké mytologii je Médeia mladší dcera kolchidského krále Aiéta a jeho manželky Eídyie. Byla manželkou Iásóna a jednou z nejmocnějších kouzelnic.

Když za jejím otcem dorazil Iásón s žádostí o vydání zlatého rouna (díky kterému měl získat královskou korunu), tak se král bál, že bude zbaven vlády, a proto se rozhodl zadat Iásónovi nesplnitelný úkol. Ten zněl: "Zapřáhnout do železného pluhu ohnivé býky, zorat s nimi pole boha války Area a osít je dračími zuby z Areova hada. Navíc až ze zubů vyrostou bojovníci, všechny je musí pobít."

Iásónova ochránkyně Héra se rozhodla pomoci tím, že přemluvila boha lásky Eróta, aby svým šípem lásky zasáhl srdce Médeie. Když za ní hrdina přišel s žádostí o pomoc, tak se do něj zamilovala a poradila mu, že má mezi dračí bojovníky vhodit kámen, o který se navzájem budou prát. Poté je bude moci postupně porazit. Zároveň mu dala kouzelnou mast (či směs bylin), díky které se na jeden den stane nezranitelným a nepřemožitelným. Když díky této pomoci Iásón úkol splnil a opět požádal krále o zlaté rouno, byl opět odmítnutý. Médeia jej proto zavedla do háje se zlatým rounem a uspala draka. Poté společně uprchli na Argó a odpluli.

Po třech dnech je dohnalo loďstvo krále Aiéta pod velením Médeiina bratra Apsyrta. Médeia vylákala svého bratra na opuštěné místo, kde jej Iásón zavraždil a jeho rozsekané tělo naházel do řeky, čímž zdržel celé loďstvo a podařilo se jim uprchnout. Krátce poté se Iásón s Médeiou oženil.

Po návratu domů šli za Peliem, aby se ujali vlády. Ten je však odmítl, a tak se jej Iásón rozhodl zabít, s čímž mu opět pomohla Médeia. Ta vrátila jeho otci Aisonovi mládí a když o stejné kouzlo žádaly Péliovy dcery, tak jim to slíbila s tím, že svému otci musí proříznout hrdlo. Jak se stalo, tak ho nechala Médeia vykrvácet. To rozhněvalo Peliova syna Akasta, před kterým museli manželé uprchnout a vzdát se myšlenek na získání trůnu.

Po letech na útěku našli útočiště u korinthského krále Kreonta a zde se jim narodili jejich dva synové Mermeros a Ferétés. Iásón však chtěl ale i nadále získat královskou korunu, a tak se rozhodl oženit s Kreontovou dcerou Glaukou. Médeii řekl, že tímto činem chce zajistit svým synům budoucnost. To jí ale rozlítilo tak, že zabila Kreonta, Glauku, ale i oba své syny. Udělala to proto, aby se Iásón trápil žalem až do své smrti. Médeia pak zmizela kdesi na východě, údajně v zemi za Tigridem, která po ní dostala jméno Médie.