Řečtí hrdinové a postavy

Pandóra

V řecké mytologii je Pandóra známá jako postava, která přinesla světu zlo a utrpení. Byla manželkou titána Epiméthea a matkou Pyrrhy. Ta po potopě světa založila s manželem Deukaliónem nový lidský rod.

Když Prométheus ukradl bohům oheň a dal ho lidem, naučil je také řemeslům. Učinil je tak štastnými, což se však nelíbilo bohům. Zeus proto nařídil Héfaistosovi, aby z hlíny a vody vytvořil krásnou dívku, které nikdo neodolá. Bohové ji dali do vínku mnoho darů: milostnou touhu (Afrodíté), umění ženských prací (Athéna), svůdnost, lež a lhaní (Hermés) a další bohové dodali i krásu, svůdnost, líbeznost atd. Někteří bohové mezi dary přidali ale i ty zhoubné, kterých se sami rádi zbavili.

Následně Hermés dovedl Pandóru na zem a nabízel ji Prométheovi za ženu. Ten ji však odmítl. A tak ji Hermés nabídl jeho bratrovi Epimétheovi, který nenapodobil svého bratra a vzal si ji za ženu.

Nedlouho poté splnila Pandóra příkaz bohů a otevřela svoji skříňku s dary. Na svět se tak dostaly mimo jiné všechny nemoci, problémy a další věci. Pandóra rychle skříňku zavřela, ale to na dně zůstala už jen naděje.

A tak i my dnes známe dobře výraz "Pandořina skřínka".