Řečtí hrdinové a postavy

Orfeus

Orpheus

V řecké mytologii je Orfeus největší hudebník a pěvec, jeho zpěv uklidňuje zvěř, ptactvo a celou přírodu. Byl synem múzy Kalliopé a říčního boha Oiagra (některé zdroje uvádějí jako jeho otce boha Apollóna).

Orfeus nade vše miloval svoji manželku Eurydiku, ta ale jednoho dne šlápla na zmiji a zemřela. Zoufalý Orfeus se poté vydal do podsvětí, aby si vyžádal svoji ženu zpět. Všechny včetně Charóna, Háda, Persefony a dalších se snažil obměkčit svým zpěvem o lásce k Eurydice. Žádal, ať mu ji vrátí, protože se do podsvětí stejně dostane, až jednou zemře. A pokud mu ji nevydají, tak ať si vezmou do podsvětí i jeho, aby mohl být po boku své manželky.

Z jeho písní zjihli i největší hříšníci v podsvětí, a tak Hádes slíbil, že mu Eurydiku vydá. Ovšem pod jednou podmínkou - že celou cestu musí jít první a ani jednou se nesmí po své ženě ohlédnout. Těsně před východem z podsvětí se ale Orfeus ohlédl a v tu chvíli se z Eurydiky stal stín. Smutně se poté Orfeus vrátil do Thrákie a posléze bloudil světem (mimo jiné i s Argonauty).

Čtyři roky po smrti své ženy se s ní shledal. Zabily jej opilé Bakchantky, které po něm začaly házet kameny a nakonec jej roztrhaly na kusy. Jeho hlavu a lyru poté hodily do řeky. Bůh řeky Hebros nechal tyto ostatky doplout až na ostrov Lesbos.