Řečtí hrdinové a postavy

Tantalos

Tantalus

Tantalos byl králem lýdského města Sipylu. Podle řecké mytologie je Tantalos synem boha Dia, i když jeho původ se mnohdy různí. Převážně se liší jeho matky, některé zdroje ale zpochybňují i Diovo otcovství. Měl tři děti - syny Pelopa a Broteáse a dceru Niobé.

Příběh o Tantalovi byl tak silný, že se vtiskl i do obecného přirovnání a známého spojení "tantalova muka". Tantalos se totiž dopustil tak strašných činů, že na jeho potrestání nestačily tresty pozemské, ale byl odsouzen k věčným mukám.

Na počátku všeho bylo přátelství mezi Thantalosem a Diem. Zeus jej zval na Olymp, kde spolu s ostatními bohy hodovali i se účastnili mnoha jednání. Thantalos postupně zpychl a začal se srovnávat s bohy, či se nad ně dokonce povyšovat. Poté i kradl na hostinách božské pokrmy (nektar a ambrózii), o které se následně dělil se svými smrtelnými přáteli. Nezdráhal se ani vyzrazovat tajemství, které zaslechl na Olympu. Zeus byl ale vše ochoten přecházet.

Dalším nepěkným Tantalovým činem bylo to, že ve svém paláci schoval ukradeného zlatého psa. Tohoto psa ukradl král Pandareos, který jej ukryl u Tantalose, protože věděl, že je Tantalose v přízni bohů a nikdo by jej u něj nehledal. Zeus po psovi začal pátrat skrze vzpomínku na vlastní dětství, kdy jej vychovávala koza Amaltheia a oba je chránil právě zlatý pes. Když byl Tantalos Diem dotázán na psa, tak nic nepřiznal. Zeus proto poslal boha Herma, aby prohledal celý palác. Po nalezení psa se Zeus velmi rozlítil.

A to stále nebylo vše. Tantalos k sobě pozval několik bohů, aby si otestoval jejich vševědoucnost. Zabil svého syna Pelopa, rozčtvrtil jeho tělo a udělal z něj skvělý pokrm, který poté naservíroval bohům. Ti ale poznali, co je pokrm zač a odmítli jej. Tedy až na bohyni Démétér, která měla plnou hlavu smutku skrze unesenou dceru Persefonu, a bezmyšlenkovitě snědla kousek ramene. Rozhněvaní bohové vložili maso zpět do kotle, svařili jej a bůh Hermés jej na Diův příkaz oživil. Chybějící kousek ramene nahradili slonovinou. Pelops povstal zářivě krásný a to až tak, že si jej vzal Poseidón s sebou na Olymp, aby mu dělal osobního číšníka.

Za všechny své činy byl Tantalos zbaven království a uvržen do podsvětí, kde bude trpět nejtěžší muka. Bude stát v průzračné vodě. Když se bude chtít ale napít, voda ustoupí. Nad ním budou větve plné jablek. Když se k nim však natáhne, větve se vzdálí. Bude nad ním viset obrovský balvan, který bude na spadnutí, ale nikdy nespadne, aby ukončil jeho trápení.