Řečtí hrdinové a postavy

Théseus

Théseus je jedním z nejznámějších hrdinů řecké mytologie, někdy je dokonce přirovnáván k Heráklovi. Během svého života vykonal obrovské množství hrdinských činů. Byl synem krále Aigea a Aithry.

Poté, co Théseus dospěl, matka mu poradila, aby odvalil velký balvan. Pod ním našel meč a střevíce. Posléze se vydal na cestu do Athén, kde se měl stát následníkem trůnu. Zvolil si delší cestu po souši, aby si během ní mohl vydobýt slávu svými hrdinskými činy.

První příležitost se mu naskytla hned za hranicemi rodné Troizény, kdy narazil na chromého obra Periféta. Perifét byl proslulý lupič, které zabíjel pocestné železným kyjem. Théseus mu ale kyj vytrhl a zabil jej. Na Isthmu potkal dalšího lupiče jménem Sínis, který zase přivazoval pocestné k ohnutým vrcholkům stromů. Když poté stromy uvolnil, zajatci byli roztrháni. Théseus jej po dlouhém boji přemohl a potrestal jej stejnou smrtí.

Poblíž Krommyónem zabil Théseus divokou šedou svini Faiu (potomek Echindy a Týfóna), která rolníkům ničila všechnu úrodu. V megarském kraji řádil další lupič jménem Skeirón, který svrhával kolemjdoucí do moře. Hrdina byl však rychlejší, chytil jej za nohy a svrhl ho do hlubin. V okolí Eleusíny se skrýval další lupič jménem Kerkyón. Kdo šel kolem, musel se s ním utkat v zápase na život a na smrt. Théseus jej porazil a zabil.

Poslední lupič na cestě byl Prokrústos, který lákal kolemjdoucí do svého příbytku, kde měl dvě postele. Krátkou a dlouhou. Když si někdo lehl na krátkou postel, Prokrústos usekl tomuto nebožákovi vše přečnívající. Když na dlouhou postel, tak jej natahoval na délku postele. Théseus povalil Prokrústa na krátkou postel a usekl mu hlavu.

Do Athén vstoupil Théseus již se slávou, ale zdejší král Aigos (jeho otec) jej hned nepoznal. Poznala ho jen Médeia a snažila se Aigea přesvědčit, aby nechal Thésea zavraždit. To se jí ale nepovedlo, protože král nakonec svého syna poznal podle meče a střevíců. A následně vyhnal Médeu z Athén.

Po krátké době k Athénám doputovala vojska Aigeova bratra Pallanta, protože Pallant se chtěl stát zdejším novým králem. Do čela obránců se postavil Théseus, který nečekaným úderem nepřítele zničil, a Aigeos tak mohl zůstat králem i nadále.

Po tomto úspěchu se Théseus vydal za dalšími hrdinskými činy.

V Attice zabil obrovského býka a následně se vydal na Krétu, kterou zužoval Mínotauros. Král Mínós musel každým devátým rokem posílat sedm dívek a sedm mladíků do labyrintu na pospas hroznému Mínotaurovi. Mínotauros byl netvor s lidkým tělem a hlavou býkem. Byl synem Mínoovy manželky Pásifaé, která byla svému muži nevěrná s bílým býkem.

Théseus se rozhodl přihlásit do vybrané obětní skupiny, aby mohl nestvůru zabít. Důležité bylo, že se do něj zamilovala Mínóova dcera Ariadna, která mu darovala kouzelný meč a klubko nití. Hrdina ponechal skupinu poblíž vstupu a sám se vydal s klubkem nití v ruce do labyrintu. Ve středu labyrintu svedl souboj s nestvůrou, kterou dokázal porazit. Poté nalezl Ariadnu a uprchl s ní z ostrova. Společně dorazili na ostrov Nax, z kterého druhý den odplul pouze Théseus. V tomto bodě existují dvě různé varianty příběhu, a to, že Théseus na Ariadnu jednoduše zapomněl, nebo že jí ve snu přikázal zůstat bůh Dionýsos (chtěl se s ní oženit). Když Théseus připlouval k Athénám, udělal hroznou chybu. Zapomněl vyměnit svoji černou plachtu za bílou (s otcem se totiž před cestou domlouval na tom, že až se loď bude vracet domů, černé plachty budou znamenat Théseovu smrt, bílé naopak život a vítězství). Jeho otec Aigeus tak v obrovském žalu skočil do moře a zemřel. Théseus se tímto stal novým králem.

Spolu s Iásonem poté Théseus plul na lodi Argonautů do daleké Kolchidy pro zlaté rouno. Po boku Hérakla zase bojoval proti Amazonkám. Domů se vrátil s jejich vůdkyní Antiopou, která se stala Théseovou ženou. Amazonky se ji poté pokusily zachránit, ale při útoku na Athény se Antiopa postavila po bok Thésea a byla zabita.

Časem začal Théseus toužit po krásné Heleně ze Sparty, příčině budoucí trojské války. Toužil po ní i Peirithoos, ale díky losu připadla Helena právě Théseovi. Peirithoos si poté vyhlédl Persefonu, manželku boha podsvětí Háda. Společně s Théseem se pro ni vydali, ale nedokázali ji přesvědčit o odchodu. Hádes je poté oba uvěznil. Thésea po hodně dlouhé době osvobodil Héraklés. Mezitím byla Helena unesena svými bratry a nad městem převzal vládu Menestheos, což byl Théseův úhlavní nepřítel. Z hrdiny se tak stal pouhý psanec.

Théseus zemřel na ostrově Euboia, kde hledal své syny, aby mohl dobýt Athény zpět. Zabil jej skyrský král Lykomédos, který prahnul po jeho majetku. Smrt mu přinesl pád do moře.