Řečtí spisovatelé

Aischylos

Aischylos byl řecký dramatik. Narodil se v roce 525 př. n. l. (Eleusína v Attice) a zemřel v roce 456 př. n. l. (Gela na Sicílii). Byl jedním z prvních velkých dramatiků.

Aischylos byl synem bohatého statkáře Euforióna z Eleusíny. Později se stal vojákem a účastnil se řecko-perských válek. Účastnil se, mimo jiné, bitev u Marathónu a Salamíny. Byl to velmi zbožný člověk a zastánce demokracie.

Aischylos je považován za zakladatele antické tragédie, zavedl druhého herce a stal se tak tvůrcem evropské dramatické tradice. Jeho díla čerpala převážně z mytologie, ale občas se zaměřil i na historii (Peršané). Jeho hrdinové jsou řečtí bojovníci a vojáci. Základním rysem tragédie je dle něj lidské jednání plné nebezpečí, které každou chvíli přivádí člověka do bezvýchodných situací, v nichž tentýž čin je nutností, povinností, zásluhou ale současně největším proviněním.

Aischylos používal slavnostní jazyk plný básnických obratů a novotvarů. Pro zvýšení obliby her používal i různé kostýmy, dekorace či masky.

Napsal 90 tragédií, ale dochovalo se jich pouze 7 v celém znění. Nejznámější z nich se jmenuje Oresteia (její části jsou Agamemnon, Choéfory, Eumenidy). Mezi další důležitá díla patří Peršané, Prosebnice, Sedm proti Thébám a Upoutaný Prométheus. Celých 72 děl známe pouze názvem.

Podle legendy mu orel, který považoval jeho holou lebku za kámen, svrhl na hlavu želvu.

Po Aischylovi je pojmenována planetka 2876 Aeschylus.