Řečtí spisovatelé

Alkaios z Mytiléné

Alkaios z Mytiléné byl řecký básník, politik a spisovatel. Narodil se v roce 620 př. n. l. (Mytiléna) a zemřel v roce 560 př. n. l. (Lesbos).

Alkaios z Mytiléné byl jedním z prvních velkých dramatiků. Je představitelem tzv. sólové lyriky a je brán jako vzor intimní lyriky.

Patřil mezi rané lyrické básníky. Je pravděpodobné, že obdivoval Sapfó, která pocházela ze stejného ostrova.

Alkaios se pokus svrhnout tyrana Myrsila z trnu v Mytiléné, ale to se mu nepovedlo. A tak byl nucen emigrovat. Na svých cestách prošel například Egypt, Thrákii či Lýdii.

Psal různorodé písně (válečné, hostinské, politické), které vyslovují emoce, které jsou v souladu s jeho aristokratickým původem. Tudíž složitě, ale zároveň jasně. Jeho politické písně lze považovat za "agitky". V písních používal čtyřveršové strofy.

Z děl Alkaiose se zachoval jen zlomek. Nejvíce se zachovalo jeho politických textů.