Řečtí spisovatelé

Archilochos z Paru

Archilochos z Paru byl řecký básník. Narodil se v roce 680 př. n. l. (Paros) a zemřel v roce 645 př. n. l. (Naxos).

Archilochos pocházel z chudých poměrů, kdy byl nemanželským synem otce Telesiklése a jeho otrokyně Enipo. Vedl nuzný, neklidný a bujarý život. Později se přestěhoval na ostrov Thasos, v jehož službách zemřel při válce s Naxem.

Mnoho děl Archilochose se nezachovalo, ale měl tvořit zejména satirickou poezii. Používal jamb a je považován za zakladatele řecké lyriky, především jambické poezie.