Řečtí spisovatelé

Apollónios z Rhodu

Apollónios z Rhodu byl řecký básník. Narodil se v roce 270 př. n. l. (Alexandrie) a zemřel v roce 245 př. n. l. (Rhodos).

V mládí se Apollónios stal žákem Kallimacha z Kyrény, básníka a správce Alexandrijské knihovny. Avšak rozdílný názor na básnické zaměření mezi nimi vedl k dlouhotrvající roztržce.

V této době začal Apollónios psát své stěžejní dílo Argonautica. To se v mnoha ohledech liší od řecké epiky, kterou napsal Homér. Celá kniha je mnohem kratší. Dále Iásón je zde vyobrazen jako slabší a lidštější. I etika postav je bližší normám helénistické reality. Každopádně dílo nebylo dobře přijato právě Kallimachem, a tak autor opustil Alexandrii. Poté své dílo přepracoval na Rhodu. Následně bylo dílo vlídně přijato, a tak se sám mohl vrátit mezi lety 270 – 265 př. n. l. zpět do Alexandrie mezi uznávané společenství učenců a básníků. Z vděku vůči Rhodosu si změnil Apollónios svůj přídomek na „Rhodský“.

Následně jej Ptolemaios II. jmenoval na místo správce Múseia (Alexandrijská knihovna). Zároveň působil jako vychovatel Ptolemaia III. V čele Múseia nejspíše vydržel do konce svého života, ač některé prameny uvádí, že se na sklonku života vrátil na Rhodos.