Řečtí spisovatelé

Aristofanés

Aristofanés byl řecký dramatik a hlavní představitel komedie. Narodil se v roce 448 př. n. l. (Athény) a zemřel v roce 385 př. n. l. (Athény).

O životě Aristofana se ví jen málo. V letech 430–428 př. n. l. získal dramatické vzdělání a poté začal anonymně psát hry. Při athénských divadelních soutěžích získal třikrát první a třikrát druhou cenu. Aristofanés byl vážený občan, který zastával úřad prytana (nejvyšší úředník). Do dnešní doby se zachoval jeho portrét, a to dvojitá busta s Menandrem.

Z jeho synů (Araros, Filippos a Nikostratos) se také stali dramatici.

Aristofanés napsal přes 40 her, ale kompletních se jich zachovalo pouze jedenáct.

Jeho komedie se vždy týkaly aktuálních událostí a věcí, které Athéňany trápily. Zmiňuje zde tedy Peloponéskou válku, zkažené mravy mladých (studují v sofistických školách). V těchto dílech používá i skutečné a známé osoby, například když v komedii Babyloňané nelichotivě vylíčil athénského vojevůdce Kleóna. Poté se musel hájit proti obvinění z pomluvy úředníka.

Aristofanova satira silně ovlivnila anglickou literaturu i mnoho novodobých autorů.

Jeho nejvýznamnější díla jsou: Acharňané, Ptáci, Oblaka, Ženský sněm, Žáby.

Od Aristofana pocházejí úsloví „nosit sovy do Athén“ i kde je dobře, tam je vlast“ (Ubi bene, ibi patria).