Řečtí spisovatelé

Arktínos z Mílétu

Arktínos z Mílétu byl řecký básník, který se řadí mezi rané řecké epické básníky. Narodil se v roce 800 př. n. l. (Milét).

Mnoho se toho o něm nedochovalo, ale měl patřit mezi Homérovy žáky. Dále měl být poražen v soutěži s Leschem z Mytiléné.

Arktínovi z Mílétu jsou připisovány epické skladby Aithiopis (pět knih navazujících na Iliadu), Pád Tróje (vyprávěl příběh Trojského koně, Sinónův, Láokoóntův, příběh dobytí města, odjezdu Řeků) a Naupaktia.