Řečtí spisovatelé

Hekataios z Milétu

Hekataios z Milétu byl řecký spisovatel, historik a geograf. Narodil se v roce 550 př. n. l. (Milét) a zemřel v roce 476 př. n. l. (taktéž Milét). Byl nejvýznamnějším starověkým řeckým logografem.

Hekataios pocházel z aristokratického rodu. V životě hodně cestoval, ale působil i jako poradce řeckého velení při iónském povstání proti perské nadvládě.

V díle Genealogie shromáždil racionální interpretace řeckých mýtů a rodokmeny bájných aristokratů.

Hekataios dále napsal důležitý spis Cesta kolem světa. V něm shrnul všechna dosud známá geografická data a sestavil tak komplexní popis celého Řekům známého světa. Zajímal se zde i o podnebí, rostliny, zvířata či pamětihodnosti. Později z tohoto díla čerpal Hérodotos.

Hekataios vytvořil dokonce mapu světa. Svět byl souší kruhového tvaru, kterou omývá oceán. Inspirací nejspíše byly staré babylónské mapy.