Řečtí spisovatelé

Héliodóros

Héliodóros byl řecký spisovatel. Narodil se v 4. stol. př. n. l. a zemřel v 3. stol. př.n. l.

Héliodóros pocházel z rodiny kněží boha Hélia z Emesy ve Foiníkii (dnes Homs v západní Sýrii). Zbytek jeho života není znám.

Je autorem milostného dobrodružného románu Aithiopské příběhy Theagena a Charikelie, zkráceně Aithiopika. Román je brán za jedno z vrcholných děl svého druhu, a to díky řadě napínavých scén a zvratů. Projevuje se v něm i kult boha Hélia a novoplatonismu. Toto dílo bylo velmi oblíbené nejen v pozdní antice, ale také v období renesance.