Řečtí spisovatelé

Homér

Homéros

Homér byl řecký spisovatel, básník a pěvec. Narodil se ve městě Smyrna, ale není znám rok jeho narození. Zemřel na ostrově Ios, ale taktéž není známo kdy.

Homér je považován za nejstaršího řeckého básníka, kterému se navíc připisuje autorství díla Ilias a Odysseia.

Dlouhodobě se vedou spory o to, zda Homér skutečně existoval. Aktuálně se znalci přiklání k tomu, že Odysseia je mladší než Ilias a pochází ze starší ústní tradice až z archaického období (cca 8. století př. n. l.). Pokud je Homér historickou postavou, tak žil mezi léty 1200 až 700 př. n. l.

Homér se měl narodit jako nemanželské dítě a jeho matka měla být Kreitheis. Sám Homér bývá vždy zobrazován jako slepý stařec.

Základním jazykem jeho děl je iónština archaické doby, místy prostoupená příklady v aiolském dialektu. Datování vzniku děl je velmi složité, protože texty mohou být vyloženy různě jako odkazy na určitou historickou událost. Proto některé prameny hovoří o popsaných událostech druhé poloviny 8. stol. př. n. l. a jiné o události z 7. století př. n. l. Většina stop však ukazuje na druhou polovinu 8. století.

Dalším velmi sporným dílem jsou Homérské hymny. To je dílo o 33 básních, které opěvují bohy. Nejznámější z nich jsou Hymnus na Apollóna a Hymnus na Afrodítu.