Řečtí spisovatelé

Hippónax z Efezu

Hippónax z Efezu byl řecký spisovatel, politik a básník. Narodil se v 6. stol. př. n. l. (Efez) a zemřel v 6. stol. př. n. l. (Klazomenai).

Hippónax z Efezu se pokládá za zakladatele choliambického metra.

Ač se narodil v Efezu, tak z něj byl vyhoštěn do Klazomenai. Celý život byl velmi chudý a neoblíbený pro své satiry. Byl přirovnáván k vose, protože jeho kritika byla velmi tvrdá, a to na mnoho lidí. Básně Hippónaxe jsou psány ostrým, lidovým a hrubým jazykem.

Jeho proslulý citát zní „Jen dvakrát v životě je žena potěšení: jednou, když si ji berete, a podruhé, když ji pohřbíváte.“.