Řečtí spisovatelé

Kallimachos z Kyrény

Kallimachos z Kyrény byl řecký spisovatel a básník. Narodil se v roce 305 př. n. l. (Kyréna) a zemřel v roce 240 př. n. l. (Alexandrie).

Kallimachos z Kyrény byl dvorní básník Ptolemaiovců a zároveň byl pověřen katalogizací alexandrijské knihovny.

Z jeho díla se zachovalo 6 hymnů a 63 epigramů. Tato díla měla velký vliv na římskou poezii.